Loading

New Workday - In beweging voor bedrijfsgezondheid

Vindt u het ook zo belangrijk dat uw medewerkers fit zijn en blijven? Streeft u naar een vitale en sterke organisatie met een duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers?

New Workday heeft de oplossing! Maak kennis met onze innovatieve producten die bijdragen aan een gezonde werkomgeving en een verhoogde productiviteit.

Nergens in de wereld worden zieke medewerkers zo lang doorbetaald als in Nederland. Om het ziekteverzuim tot een minimum te beperken zetten bedrijven verschillende interventies in. Een voorbeeld is de Wet Verbetering Poortwachter, waarmee de bedrijfsarts en werkgever na zes weken een probleemanalyse opstellen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Maar wat houdt het werk van de medewerker nu precies in? Hoe zwaar is het werk, zowel fysiek als mentaal? U heeft als werkgever de verantwoordelijkheid op het bieden van een veilig werkklimaat. Maar zijn uw medewerkers zelf vitaal genoeg om de werkbelasting van hun functie aan te kunnen? Om op topniveau te presteren moet de belastbaarheid van de medewerker overeenkomen met het gewenste prestatieniveau van de werkplek. Dit is waar onze expertise ligt!

New Workday stelt samen met u het belastingsniveau van de werkplek vast, zodat een norm bepaald wordt. Deze norm vormt een duidelijke richtlijn waar de medewerkers aan moeten voldoen om vitaal aan het werk te gaan en te blijven. Tijdens preventie, bij klachten en bij re-integratie wordt naar de norm toegewerkt. Door onze werkwijze krijgt u meer duidelijkheid over zowel de belastbaarheid van uw medewerkers als wat er op de werkplek van de medewerkers gevraagd wordt.

Laten wij samen de norm van uw bedrijf bepalen.

Wanneer de gevraagde werkeisen en de belastbaarheid van de medewerkers niet overeenkomen zijn er drie opties:

– Preventieplan
– Klachtenbehandeling
– Re-Integratie

Boek direct een gratis inventarisatie gesprek