Loading

ARBEIDSFYSIOTHERAPIE

ARBEIDSFYSIOTHERAPIE

Lichamelijke klachten op het werk

Arbeidsgerelateerde stoornissen en beperkingen zijn van grote invloed op de prestaties van de werknemer. Zelfs een goed ingerichte werkplek geeft nog niet de garantie op het juiste gebruik ervan. Een arbeidsfysiotherapie kan uitkomst bieden.

Arbeidsfysiotherapie is een specialisme. Een arbeidsfysiotherapeut richt zich op de balans tussen de belasting en de belastbaarheid van het houdings- en bewegingsapparaat van de werknemer. Een arbeidsfysiotherapeut analyseert de relatie tussen de klachten van individuele werknemers en hun werkomgeving. Hierbij let de therapeut op de werkgerelateerde problemen, maar ook op de werkrelevante problemen.

Fysiocentrum Hartkamp legt de nadruk op de interactie tussen werk en privé omdat met een gerichte aanpak op beide vlakken het beste resultaat wordt bereikt. Hoofddoel is om de werknemer weer optimaal te laten functioneren op het werk.

Werkplekonderzoek

Een optimaal ingestelde werkplek kan een grote bijdrage leveren in het voorkomen van gezondheidsklachten of het opheffen van bestaande klachten. Tijdens het werkplekonderzoek wordt de werkplek op de juiste manier ingesteld en advies gegeven voor een juiste werkhouding. Dit geldt voor zowel beeldschermwerk als fysiek werk. Naast het optimaliseren van de instellingen brengen wij tijdens het onderzoek ook het belang van juist werkgedrag ter sprake.

Fysieke expertise

Om allerlei redenen kan de belastbaarheid van een werknemer verminderd zijn. Wij zetten onze Fysieke Expertise in om onderzoek te doen naar de afgenomen belastbaarheid, en een advies te geven ten aanzien van het opbouwen van de belastbaarheid. Er zal een fysiotherapeutisch onderzoek uitgevoerd worden om de belasting en belastbaarheid van het houdings-en bewegingsapparaat te testen, de houding te inspecteren, de mobiliteit te meten en de kracht te scoren. Indien nodig maken we hierbij gebruik van echografie. Ook nemen wij de mentale en fysieke belastingsfactoren van zowel de werksituatie als privésituatie tijdens dit onderzoek onder de loep. Vervolgens stellen wij de diagnose vast. 

OmegaWave onderzoek

Voor Fysiocentrum Hartkamp is het belangrijk om samen met de werknemer, in een prettige sfeer, de eventuele onderliggende oorzaak van zijn/haar klachten boven tafel te krijgen. Een OmegaWave onderzoek is hierin een ondersteunend hulpmiddel.In het OmegaWave onderzoek staat het bio-psychosociale aspect – de wisselwerking tussen lichaam en geest – op de voorgrond. Tijdens het bijbehorende gesprek kijken we gezamenlijk naar de herkomst van de klacht(en), de medische geschiedenis, de tijdslijn van de klachten en de huidige situatie van de werknemer. Het inzicht in het eigen lichaam is hierbij belangrijk. Dit geldt ook voor de bewustwording van de klacht en hoe hiermee om te gaan.

Bij arbeidsgerelateerde fysieke gezondheidsproblemen zoekt Fysiocentrum Hartkamp samen met de werknemer en werkgever naar een oplossing.
Met het volgende eindresultaat als doel:

– bevordering van zelfmanagement (gedragsverandering)

– verbeteren van het algemeen welbevinden

–  voorkomen van blijvende uitval

– vermindering van verzuim

 

 

 

 

DIRECT CONTACT                  OVER ONS