Loading

Preventie

Wanneer er geen overeenstemming aanwezig is tussen de belasting van de werkplek (normbepaling) en de belastbaarheid van de medewerkers, stellen we een preventieprogramma op om het ontstaan van klachten en verzuim te voorkomen. 

OM TOT EEN GOED PREVENTIEPROGRAMMA TE KOMEN HANTEREN WIJ DE VOLGENDE STAPPEN:
Normbepaling van uw bedrijf, het testen van individuele medewerkers en het bieden van scholing.

Normbepaling van úw bedrijf

Wanneer u kiest voor PREVENTIE gaan wij samen met u kijken naar de belastingsnorm van de werkplekken binnen uw bedrijf. Dit geeft een duidelijke richtlijn waar we preventief/curatief met uw medewerkers naar toe gaan werken. U heeft als bedrijf de keuze om alleen een fysieke norm of ook een psychosociale norm vast te laten stellen.

De normbepaling bestaat uit vier stappen:

STAP 1
Bedrijfsanalyse-gesprek met directie.
Tijdens dit gesprek wordt per functie/taak/handeling bekeken hoe de 5W’s (werktijden, werkgedrag, werktaken, werkplek, werkdruk) binnen uw bedrijf zijn georganiseerd.

STAP 2
Risico-inventarisatie door middel van werkplekscreening en video-analyse.

STAP 3
Analyse waarbij normen van Arbowet en wetenschappelijk onderzoek worden gekoppeld aan uw bedrijfsnorm.

STAP 4
Terugkoppelingsgesprek met directie.    
a. Advies over aanpassingen van de 5 W’s die voor een verlaging van de werkbelasting kunnen zorgen.
b. Het bepalen van de definitieve belastingsnorm van de werkplek.
c. De definitieve belastingsnorm van de werkplek wordt opgedeeld in verschillende treden van werkplekbelasting. Doordat vooraf de treden van werkplekbelasting bekend zijn, is bij re-integratie duidelijk voor welke onderdelen van de totale functie een medewerker verantwoord kan worden ingezet. 
d. Aan de definitieve norm koppelen we de testen voor individuele medewerkers. Hierdoor krijgen we inzicht in het niveau van uw medewerkers en waar we naar toe gaan werken. 

Wanneer u slechts een onderdeel van dit product wilt aanvragen, dan bieden wij de volgende deelproducten aan:
Risico-Inventarisatie & Evaluatie Werkplek
Werkplekscreening
 

Testen individuele medewerkers

Om uw medewerkers fit op de werkvloer te houden is het van belang dat de belastbaarheid van de medewerkers overeenkomt met de gevraagde belastingsnorm van de specifieke werkplek van de medewerker. Nu deze norm is vastgesteld bij de normbepaling kan ook daadwerkelijk worden beoordeeld of de medewerkers hieraan voldoen. 

U heeft verschillende keuzes om de belastbaarheid van de medewerkers te beoordelen. 

Vragenlijsten: 
     a. Fysieke belastbaarheid
     b. Fysieke en psychosociale belastbaarheid

Fysiek onderzoek op locatie:
A. Fysieke belastbaarheid
Testen van (voor de werkplek) relevante grond-motorische
eigenschappen van uw medewerkers
B. Fysieke en psychosociale belastbaarheid 
 Testen van (voor de werkplek) relevante grond-motorische
eigenschappen van uw medewerkers

Psychosociale vragenlijsten

Scholingen:

New Workday biedt scholingen (in groepsverband) aan over de onderstaande onderwerpen:

– Vitaliteit
– Stress-management
– Rugklachten
– Nekklachten
– Schouder en armklachten
– Tiltechnieken

Voor elke scholing geldt dat deze wordt aangepast naar de normen van de werkplekken van uw bedrijf.

DEELPRODUCTEN VOOR NORMBEPALING:

Risico-Inventarisatie & Evaluatie Werkplek
De RI&E is voor elke werkgever sinds 1 januari 1994 verplicht. Tijdens deze inventarisatie wordt onderzocht of het werk gevaar of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van uw medewerkers. Daarnaast maken we een plan van aanpak voor u op. Hierin staat beschreven binnen welke termijn het bedrijf maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren.

Werkplekscreening
De werkplekscreening is een risico-evaluatie van de werkplekken door middel van video-analyse. Uit deze analyse ontstaat een risico-score per werkplek. Op deze manier wordt de norm bepaald van de werkplekken binnen uw organisatie.