Nieuws

Fysiocentrum Hartkamp in Voorthuizen

Uitleg vergoeding zorgverzekeringen

Uitleg vergoeding zorgverzekeringen

Contracten zorgverzekeringen

Wij hebben met alle zorgverzekeringen een contract afgesloten voor het jaar 2024. Dit houdt in dat wij uw zorg rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekering. Wanneer uw zorg niet vergoed wordt vanuit de verzekering, krijgt u een factuur thuis gestuurd.

Aan het einde van elk kalenderjaar heb je de mogelijkheid om opnieuw te kijken of uw zorgverzekeringspakket nog aansluit bij uw behoeften. Je hebt tot 31 december van het vorige jaar de tijd om eventueel te wisselen van zorgverzekeraar voor het nieuwe jaar. Bij de meeste verzekeringen kan je tot 31 januari ervoor kiezen nog een extra aanvullende module fysiotherapie af te sluiten.  

Vergoeding van de reguliere zorg

Volwassenen ouder dan 18 jaar

Vanuit de basisverzekering worden geen fysiotherapiebehandelingen vergoed. Wanneer u fysiotherapie in uw aanvullende pakket heeft afgesloten, krijgt u deze vergoed. Als u behandelingen afneemt buiten dit pakket om, krijgt u een factuur thuis gestuurd.

Kinderen jonger dan 18 jaar

Vanuit de basisverzekering worden 9 behandelingen vergoed. Indien nodig, worden er nog 9 vergoed. Daarna wordt overgegaan op de aanvullende verzekering die is afgesloten.

Vergoeding bij chronische indicaties

Voor bepaalde aandoeningen wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Deze aandoeningen staan op een lijst die door de overheid is samengesteld (lijst ‘Borst’). Het kan hier gaan om revalidatie voor langdurige gezondheidsproblemen of na bijv. een operatie die u heeft ondergaan. Als u vragen heeft over of uw gezondheidsprobleem onder deze chronische indicatie valt, kunt u dit bij ons navragen.

De vergoeding vanuit de basisverzekering begint vanaf behandeling 21. Dit betekent dat u de eerste 20 behandelingen zelf (of uit uw afgesloten aanvullende pakket) moet betalen. Daarnaast wordt vervolgens eerst het eigen risico opgemaakt. Vervolgens worden de behandelingen vergoed uit de basisverzekering tot een vastgestelde termijn volgens de lijst Borst.

Wanneer er een volgend kalenderjaar in gaat, wordt opnieuw eerst het eigen risico opgemaakt. Het is niet zo dat u opnieuw de eerste 20 behandelingen zelf moet betalen (dit is dus maar éénmalig in het startjaar van de therapie).

Vergoeding Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Als u in aanmerking komt voor het GLI-traject (via verwijzing huisarts) wordt dit vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt hierbij geen eigen risico.

Vergoeding artrose heup/knie

Bij artrose van de knie- en of heup krijgt u met een verwijzing de eerste 12 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Er wordt hierbij wel eerst het eigen risico opgemaakt.

Vergoeding COPD

Oefentherapie bij COPD valt vanaf de eerste behandeling in de basisverzekering wanneer er sprake is van stadium II of hoger van de Gold Classificatie. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties. Aan de hand hiervan wordt u ingedeeld in een categorie A tot en met D. Dit indelen wordt gedaan door ons als fysiotherapeut. Dit gaat op basis van de informatie die van de huisarts of longarts is verkregen in combinatie met de behandelhistorie in de praktijk.  

Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt uit de basisverzekering per categorie:

Eerste behandelperiode (het startjaar: 12 maanden vanaf start behandeling)

  • Groep A: maximaal 5 behandelingen
  • Groep B1: maximaal 27 behandelingen
  • Groep B2: maximaal 70 behandelingen
  • Groep C/D: maximaal 70 behandelingen

Onderhoudsjaren:

  • Groep B1: maximaal 3 behandelingen
  • Groep B2: maximaal 52 behandelingen
  • Groep C/D: maximaal 52 behandelingen

De behandelingen komen wel eerst ten laste van het eigen risico.

Covid-herstelzorg

Wanneer u na het doormaken van long-covid ernstige klachten overhoudt, kunt u een verwijzing krijgen van de huisarts voor fysiotherapie. Er geldt dan dat er maximaal zes maanden mag zitten tussen het einde van het acute infectiestadium en het moment van de verwijzing.

U heeft vervolgens recht op maximaal 50 behandelingen uit de basisverzekering binnen zes maanden. Dit kan vervolgens worden verlengd voor nog zes maanden met 50 behandelingen wanneer er sprake is van specifieke lange-termijnschade. Dit moet dan door de medisch specialist worden vastgesteld.

Deze herstelzorg wordt vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Wel wordt eerst het eigen risico opgemaakt.

Maak direct een afspraak

Bij Fysiocentrum Hartkamp in Voorthuizen ben je op het juiste adres voor de behandeling van je klacht.

0342 - 78 67 00 afspraak maken

Meer nieuws

Heb je een vraag?
Stel hem direct!