Neurorevalidatie

Neurologische aandoeningen

Neurologische fysiotherapie richt zich op de begeleiding van patiënten met klachten veroorzaakt door een aandoening aan de hersenen, het ruggenmerg of het zenuwstelsel. Dit kan zowel gaan om aangeboren - als niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Fysiocentrum Hartkamp streeft door een aanpak vanuit breed perspectief naar een zo optimaal mogelijke belastbaarheid om het functioneren in dagelijkse activiteiten zo energiek mogelijk uit te voeren. Voorbeelden van neurologische aandoeningen zijn:

 • een beroerte/ hersenbloeding/herseninfarct (CVA)
 • een dwarslaesie
 • MS (Multiple Sclerose)
 • een neuromusculaire aandoening
 • Parkinson
Neurorevalidatie bij Fysiocentrum Hartkamp

De revalidatie bij Fysiocentrum Hartkamp wordt ingezet vanuit een breed perspectief. Zowel biomedische- als ook psychosociale factoren spelen een belangrijke rol. Daarnaast kan ook de mantelzorger actief worden betrokken. Afhankelijk van de ervaren beperkingen en de hulpvraag van de patiënt vinden de behandelingen plaats in een daarvoor ingerichte oefenzaal, het water van zwembad de Heuvelrand of bij de patiënt thuis. Wanneer er aanleiding voor is kan er ook samengewerkt worden met andere disciplines, zoals bijv. ergotherapie, diëtist of een psycholoog.

Tijdens de intake zal in overleg worden besproken waar het accent van de behandeling komt te liggen. Dit met als doel om het dagelijks leven weer op te kunnen pakken of voort te zetten binnen de nieuwe grenzen en mogelijkheden.

Het behandeltraject kan, wanneer er een hulpvraag aanwezig is, op ieder moment worden gestart. Als dit aansluitend is op een revalidatiefase in een revalidatiecentrum of verpleegkliniek zal overleg plaatsvinden met deze centra.

Voorbeelden van behandeldoelen zijn:

 • Het leren behouden of toepassen van functies en vaardigheden
 • Advies en voorlichting geven om beter te leren omgaan met de gevolgen van uw aandoening
 • Het verbeteren van de arm-handvaardigheid
 • Het verbeteren van de conditie of spierkracht en verminderen van de vermoeidheid
 • Het verbeteren van het lopen en het evenwicht door middel van valtraining
 • Het leren omgaan met hulpmiddelen
 • Behouden en waar mogelijk verbeteren van de zelfstandigheid in de woonsituatie, zoals traplopen oefenen, fietsen, verplaatsen in bed oefenen, etc.
 • Trainen van functies in het brein, bijvoorbeeld: dubbeltaken uitvoeren en strategieën aanleren
Werkwijze

Tijdens de eerste afspraak zal er een gezamenlijke intake met twee gespecialiseerde fysiotherapeuten plaatsvinden. Aan de hand van uw hulpvraag en de resultaten uit het onderzoek zal een behandelplan opgesteld worden. Vervolgens vinden in het revalidatietraject tussenevaluaties plaats om terug te koppelen op de te behalen doelen. 

Maak direct een afspraak

Bij Fysiocentrum Hartkamp in Voorthuizen ben je op het juiste adres voor de behandeling van je klacht.

0342 - 78 67 00 afspraak maken

Specialisten op het gebied van neurorevalidatie

Oplossingen die horen bij neurorevalidatie

Heb je een vraag?
Stel hem direct!