Onze specialisaties

Fysiocentrum Hartkamp in Voorthuizen

Preventie arbeidsfysiotherapie

Vind je het belangrijk dat jouw medewerkers fit zijn én fit blijven? Streef je naar vitale en sterke organisatie met een duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers? Fysiocentrum Hartkamp zorgt ervoor dat je dit kunt bereiken.

Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om voor een veilig werkklimaat te zorgen. Maar zijn jouw medewerkers zelf vitaal genoeg om de werkbelasting van hun functie aan te kunnen? Om op topniveau te presteren moet de belastbaarheid van de medewerker overeenkomen met het gewenste prestatieniveau van de werkplek. Dit is waar onze expertise ligt!

Wat houdt het werk van een medewerker nu precies in? Hoe zwaar is het werk, zowel fysiek als mentaal? Een arbeidsfysiotherapeut van Fysiocentrum Hartkamp stelt samen met jou het belastingsniveau van de werkplek vast. Dit niveau vormt een duidelijke richtlijn waar de medewerkers aan moeten voldoen om vitaal aan het werk te gaan en te blijven. Per functie/taak/handeling wordt bekeken hoe de 5W’s (werktijden, werkgedrag, werktaken, werkplek, werkdruk) binnen jouw bedrijf zijn georganiseerd. Tijdens preventie, bij klachten en bij re-integratie wordt naar deze norm toegewerkt. Door onze werkwijze is er meer duidelijkheid over zowel de belastbaarheid van de medewerkers als wat er op de werkplek van de medewerkers wordt gevraagd.

Hiervoor bieden we een aantal innovatieve producten die bijdragen aan een gezonde werkomgeving en een verhoogde productiviteit.

Belastbaarheidsonderzoek

Wanneer er een disbalans ontstaat tussen de belastbaarheid van de werknemer en de belasting van de werkplek, dan kunnen er gezondheidsproblemen ontstaan. Wanneer deze disbalans groter wordt of wanneer de situatie langer duurt, kan dit er uiteindelijk toe leiden dat de werknemer ziek thuis komt te zitten. Door middel van het belastbaarheidsonderzoek wordt inzichtelijk gemaakt of de gevraagde belasting groter is dan de belastbaarheid van de werknemer. Er wordt hierbij uitgegaan van een bio-psychosociaal model. Dit houdt in dat zowel fysieke als mentale factoren aan bod komen. Er zal worden gekeken naar de eisen (zowel fysiek als mentaal) waar de werkplek om vraagt. Vervolgens wordt een fysiek lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Ook wordt door middel van een gesprek gekeken naar de mentale belastbaarheid van de werknemer op dit moment.

Werkplekonderzoek

Langdurig werken vanuit eenzelfde positie kan gezondheidsklachten veroorzaken. Het doel van het werkplekonderzoek is het voorkomen of verhelpen van deze klachten. Na dit onderzoek ontvang je een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Op deze manier kan je bijdragen aan het voorkomen van verzuim en klachten. Daarnaast zorgt  het voor tevredenheid en productiviteit van werknemers. 

Multidisciplinair herstelprogramma

Is er tijdens het werk gezondheidsproblematiek ontstaan? Dan kunnen medewerkers een multidisciplinair trainingsprogramma bij Fysiocentrum Hartkamp volgen. Dit programma zal drie maanden duren. 

Het uiteindelijk doel is om het oorspronkelijke werk te kunnen hervatten zonder gezondheidsproblematiek. Wanneer er door structurele gezondheidsproblemen een te groot verschil bestaat tussen de gevraagde belasting van de werkplek en de belastbaarheid van de werknemer is het van belang om scherpe haalbare doelen op te stellen. 

Tijdens het fysieke onderzoek worden naast algemene gezondheidswaarden ook de grondmotorische eigenschappen kracht, uithoudingsvermogen, snelheid en lenigheid in kaart gebracht. Wanneer medewerkers door gezondheidsproblemen niet kunnen werken wordt een uitgebreider multidisciplinair onderzoek uitgevoerd. Het multidisciplinaire team kan samengesteld worden uit fysiotherapeuten, arbeidsfysiotherapeuten, manueeltherapeuten, psychologen en diëtisten. 

Op basis van alle testresultaten vindt een gesprek plaats waarbij een multidisciplinair trainingsplan wordt gemaakt.Hierbij kijken we naar de belasting die de werkplek met zich meebrengt en naar de belastbaarheid van de medewerker.

Om het doel te bereiken kunnen medewerkers gericht trainen binnen ons praktijkcentrum met hoogwaardig moderne faciliteiten.

 

Om het doel te bereiken kunnen medewerkers gericht trainen binnen ons praktijkcentrum met hoogwaardig moderne faciliteiten.

Maak direct een afspraak

Bij Fysiocentrum Hartkamp in Voorthuizen ben je op het juiste adres voor de behandeling van je klacht.

0342 - 78 67 00 afspraak maken

Specialisten op het gebied van arbeidsfysiotherapie

Heb je een vraag?
Stel hem direct!