Over ons

Fysiocentrum Hartkamp in Voorthuizen

Innovatief, vooruitstrevend, enthousiast en gedreven

Wil je graag het maximale uit je lichaam halen, maar heb je last van fysieke klachten? Dan staat het team van Fysiocentrum Hartkamp voor je klaar om je te helpen. Door het gevarieerde team van professionals met verschillende specialisaties bieden wij voor elke klacht de juiste behandeling. Daarnaast werken wij intensief samen met verschillende andere disciplines (bijv. ergotherapie, diëtiek, chiropractor, podotherapeut), huisartsen en ziekenhuizen in de regio. 

De afgelopen jaren hebben talloze mensen met succes hun klachten hier laten verhelpen. Dus gun jezelf ook het beste en laat je behandelen bij Fysiocentrum Hartkamp.

Ontmoet ons team

Missie en visie

Missie

Fysiocentrum Hartkamp wil de beste kwalitatieve faciliteiten aanbieden om alle ‘kinderen tot mensen van middelbare leeftijd’ in Voorthuizen continu te kunnen laten werken aan hun optimale gezondheid binnen een gezonde samenleving. 

Hierbij ligt de focus op de volgende doelgroepen:

 • baby's
 • kinderen
 • werkende mensen;
 • sporters;
 • mensen met diabetes, hart- of longklachten;
 • mensen met orthopedische- of neurologische aandoeningen

De zorg wordt vanuit een breed perspectief benaderd (interdisciplinair en bio-psychosociaal).

Kernwaarden hierbij zijn kwaliteit, bereikbaarheid, flexibiliteit en innovatie.

Visie

Fysiocentrum Hartkamp wil zo veel mogelijk Voorthuizenaren continu preventief en curatief laten werken aan hun optimale gezondheid. Hierbij zal u worden ondersteund door een samenwerkend interdisciplinair team om uw doelen te behalen en te behouden. 

Er wordt uitgegaan van een biopsychosociaal model met u als persoon in uw dynamische omgeving. Alle facetten van positieve gezondheid kunnen, wanneer relevant, aan bod komen (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, dagelijks functioneren). Er worden passende en aantrekkelijke locaties aangeboden: behandelkamer, oefenzaal, bos, zwembad, in de wijk, aan huis. 

We willen daarbij de hoogst mogelijke kwaliteit bieden, met oog voor innovatie. Hier hoort een gespecialiseerd team bij. Daarnaast wordt ook ingezet op maatschappelijke doelen voor een zo gezond als mogelijk dorp Voorthuizen. 

Werkwijze

Om bij de behandeling van jouw specifieke klachten het optimale resultaat te bereiken, maken we een behandelplan op maat. Door samen te werken met verschillende disciplines komen we tot een behandeltraject dat uit verschillende stappen bestaat.

Stap 1


De eerste kennismaking
Neem per e-mail, watsapp of telefonisch contact op met Fysiocentrum Hartkamp. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Afhankelijk van de aard van de klachten plannen we binnen 24 uur een intake.

Wanneer je hiervoor toestemming geeft, zal de praktijkondersteuner tijdens het telefoongesprek al een aantal voorbereidende vragen over je klachten stellen. Aan de hand van de antwoorden word je ingepland bij een passende collega voor het starten van het behandelplan.  
Is er sprake van complexe klachten (bijvoorbeeld bij een chronische klacht), dan zal de intake door één of twee therapeut(en) met een specialisatie of kwaliteit voor jouw klachtenprofiel kunnen worden uitgevoerd.

Om de behandeling zo succesvol mogelijk te laten verlopen vragen we je om voorafgaand aan de intake een online vragenlijst in te vullen. Dat hoeft niet, maar het geeft ons de mogelijkheid om tijdens de eerste afspraak direct de behandeling te starten.

Stap 2 


De intake
Naast de behandeling van jouw klachten is het ook belangrijk om de onderliggende oorzaak te doorgronden. Daar nemen we samen met jou graag de tijd voor.

Tijdens het intakegesprek kijken we naar de herkomst van de klacht(en), je medische geschiedenis, de tijdslijn van de klachten en de huidige situatie. Inzicht in het eigen lichaam en bewustwording van de factoren die het herstel belemmeren of bevorderen zijn hierbij belangrijk.

Als er bij complexe klachten twee therapeuten aanwezig zijn, stellen zij samen een behandelplan op. Soms blijkt dat aanvullend onderzoek wenselijk is, zoals een echografie of een sporttest. Dit kan dan als een vervolgafspraak worden ingepland. 

Aan het einde van het intakegesprek stellen wij de diagnose vast en bespreken deze met elkaar.

Stap 3


Het behandeltraject
Het behandeltraject vindt plaats volgens het opgestelde behandelplan. Wanneer er twee therapeuten aanwezig waren bij de intake, kunnen zij ook beiden tijdens het behandelproces betrokken zijn. Tijdens het traject vindt onderling overleg plaats tussen de therapeuten voor een optimaal behandelresultaat. 

Mocht het herstel niet verlopen zoals verwacht, dan kan door deze samenwerking vroegtijdig worden bijgestuurd.   

Stap 4


De eindevaluatie
Tijdens de laatste behandeling vindt een korte eindevaluatie plaats. Ook kan het zijn dat je (als je hiervoor toestemming hebt gegeven) via Qualiview een vragenlijst toegestuurd krijgt. De feedback hieruit gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren. 

Sporten bij Fysio Hartkamp

Sporten onder begeleiding bij Fysiocentrum Hartkamp

Sporten onder begeleiding kan nu ook bij Fysiocentrum Hartkamp. Dit kan zinvol zijn als tijdens een behandeltraject blijkt dat het slim is om preventief door te trainen of wanneer je geen klachten hebt, maar wel graag fit wilt worden of wilt blijven.

Onder begeleiding van een personal trainer- en lifestylecoach kan je op verantwoorde wijze werken aan je gezondheid en je doelen behalen. Je persoonlijke programma wordt ingezet vanuit functionele werk- of adl-activteiten. Er wordt gewerkt vanuit een biopsychosociaal model waarbij voeding ook een belangrijke rol speelt. Er zijn korte lijnen met de fysiotherapeuten die mee kunnen kijken wanneer dit relevant is. 

De sportbegeleiding van Fysiocentrum Hartkamp bestaat uit een aantal stappen:

 • Intake en vastleggen startniveau
 • Doelen in kaart brengen
 • Trainingsschema op maat samenstellen

Hoe je wilt trainen om jouw doelen te bereiken kan op verschillende manieren:

 • Groepstraining in circuitvorm
 • Zelfstandig extra oefenen/sporten tijdens een fysiotherapietraject 
 • Personal training

Complete begeleiding

Bent u op zoek naar meer begeleiding en een allesomvattende zorgervaring? Een plek waar je binnen één abonnement alle expertise vindt voor jouw fysieke en mentale gezondheid? Kijk wat de AssiZt abonnementen voor jou kunnen betekenen op  www.assiztvoorthuizen.nl  

Tarieven

Groepslessen (locatie De Baron van Nagellstraat)

     Pakket A

 • 1x per week oefenzaal onder begeleiding
€ 43,00 per maand

     Pakket B

 • Leeftijd 65+ jaar
 • 1x per week oefenzaal onder begeleiding
€ 36,00 per maand

     Hydrotherapie

 • 2x per week zelfstandig zwemmen met aanwezigheid FH:
  • dinsdag 9:00-12:30 uur
  • woensdag 9:30-11:30 uur
  • vrijdag 9:30-11:30 uur

€ 210,00 per 3 maanden

Zelfstandig sporten gedurende drie maanden 

 • Zelfstandig aan de slag met uw persoonlijk oefenprogramma opgesteld door uw fysiotherapeut 
 • Maximaal drie maanden

€ 200,00 voor 3 maanden

Personal training 

€60,00 per uur

Begeleiding VVOP

Blessure-inloopspreekuur

Voor alle leden van voetbalvereniging VVOP is er iedere maandag om 17:00 uur de gelegenheid om kosteloos langs te komen op de locatie aan de Baron van Nagellstraat 29. Tijdens dit inloopspreekuur wordt je blessure kort onderzocht en kan worden beoordeeld of meedoen met een training/wedstrijd wel of niet verstandig is. Wanneer een uitgebreid onderzoek of behandeling noodzakelijk blijkt, kan dit als een behandeling worden ingepland. Wanneer je wilt langskomen voor het blessure-inloopspreekuur, kan je de praktijk bellen of je via het aanmeldformulier aanmelden. De afspraak staat gemaakt wanneer dit is bevestigd vanuit de praktijk. 

Op dinsdag, donderdag en zaterdag is er iemand van Fysiocentrum Hartkamp tijdens de trainingen en de wedstrijd van de selectie aanwezig voor begeleiding. 

Op Dinsdagavond vanaf 20.15 wordt er een hersteltraining gegeven. Hersteltrainingen kunnen waardevol zijn om de stap naar het voetballen minder groot te maken. Wanneer je voor de eerste keer wilt meedoen met deze hersteltraining, neem dan hier contact op met de praktijk via het aanmeldformulier. Zijn er meerdere hersteltrainingen nodig om weer fit te worden, dan zal dit met de fysiotherapeut besproken worden. Wij zijn graag voorbereid op wat de klacht inhoud en kunnen hier dan makkelijk op inspelen. Ook hier is de afspraak pas gemaakt bij een bevestiging vanuit de praktijk. Aanmelding is mogelijk tot en met de maandag ervoor. 

Tarieven & vergoedingen

Hoofdregels bij zorgkosten

Wordt jouw behandeling vergoed door de verzekeraar? Voor het antwoord op deze vraag leggen we graag de hoofdregels uit over de betaling van de kosten tussen patiënt, fysiotherapeut en zorgverzekeraar. Het is mogelijk dat een zorgverzekeraar hiervan afwijkt. Raadpleeg bij twijfel altijd de zorgverzekeraar.

Fysiotherapie en het zorgstelsel

Sinds 1 januari 2006 heeft iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor chronische indicaties voor fysiotherapie. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:

Ouder dan 18 jaar:

Fysiotherapie voor chronische patiënten (vraag uw fysiotherapeut of kijk op zorgvergoeding.com voor een uitgebreide uitleg over chronische patiënten) wordt in de basisverzekering vergoed vanaf de 21e behandeling. De vergoeding van de eerste twintig behandelingen valt in het aanvullende pakket, mits je dit tenminste hebt afgesloten en het is ook afhankelijk van de door jou gekozen vergoeding. Ook behandelingen na afloop van een chronische behandelperiode vallen onder de aanvullende verzekering.

Kinderen tot 18 jaar:
 1. Twee keer negen behandelingen per indicatie per jaar (de rest vanuit de aanvullende verzekering).
 2. Aandoeningen vanuit de chronische lijst hebben een volledige dekking.

Aanvullende verzekering.

Voor alle overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. De aanvullende verzekering is niet verplicht. De website zorgvergoeding.com geeft inzicht in de vergoeding fysiotherapie in de aanvullende verzekering. Dat is slechts één aspect uit het aanvullende pakket van een verzekeraar. Wij raden dan ook aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering te bekijken, en bij jouw keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding van fysiotherapie en de hoogte van de premie.

Informatie over het zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage, de zorgtoeslag en antwoord op veel gestelde vragen is te vinden op kiesbeter.nl

 


 

Tarieven

 

Algemene voorwaarden

Binnen Fysiocentrum Hartkamp zijn er een aantal randvoorwaarden die standaard gelden. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Behandeltraject

Om te streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als patiënt een aantal rechten en plichten. Hierbij is de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst van toepassing. Wanneer u zich als patiënt wendt tot Fysiocentrum Hartkamp met een zorgvraag is er sprake van een behandelovereenkomst volgens deze wet. De wet regelt onder andere dat u als patiënt opdrachtgever bent tot zorg, dat u recht heeft op informatie en dat wij als zorgverleners in begrijpelijke taal uitleggen wat er aan de hand is, welke behandeling nodig is en welke mogelijke gevolgen daaraan verbonden zijn. De zorgverlener mag de patiënt alleen behandelen als u daarvoor toestemming geeft. Daarnaast is de zorgverlener verplicht een dossier bij te houden over de behandeling en gezondheidstoestand van de patiënt. De patiënt heeft recht op inzage hierin, en ook het recht om hier een eigen verklaring aan toe te voegen. Bij minderjarigen is soms ook toestemming van de ouder/voogd nodig:

 • Bij kinderen jonger dan 12 jaar is toestemming nodig van de ouders/voogd
 • Bij kinderen tussen 12-16 jaar is zowel toestemming van de minderjarige als van de ouder/voogd noodzakelijk
 • Jongeren van 16 jaar en ouder hebben zelf het recht om een behandelovereenkomst aan te gaan.

Wanneer u zich telefonisch of via de website aanmeldt bij onze praktijk kan het zijn dat u gevraagd wordt om de intake vooraf online in te vullen. Dit is geen verplichting, maar dit zorgt ervoor dat er meer tijd overblijft voor het onderzoek en de behandeling.

Als u voor de eerste keer een afspraak heeft kunt u zich melden bij de receptie. De praktijkondersteuner zal uw algemene gegevens opnemen. Dit is vanwege de grondslag behandelovereenkomst. Gegevens die gevraagd kunnen worden zijn:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;

Als uw afspraak ingepland staat kunt u van ons een mail ontvangen met uitnodiging voor de MijnZorgApp. Het downloaden van deze app in vrijblijvend. Hier kunt u uw gemaakte afspraken in terugzien. Daarnaast kan de zorgverlener in deze app oefeningen toevoegen. Wanneer u de app niet downloadt kunt u een afspraakherinnering via de mail ontvangen. Indien gewenst kunt u zich hiervoor onderaan deze desbetreffende mail afmelden.

Per afspraak worden 30 minuten gepland. Hiervan zullen 20-25 minuten worden gebruikt voor de behandeling of intake en 5-10 voor administratie.

Al onze fysiotherapeuten staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland. Op basis hiervan moeten zij handelen overeenkomstig aan de Beroepscode voor de fysiotherapeut. Ook bevat het regels over de opleiding tot en de deskundigheid van de fysiotherapeut. De hulpverlener moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard, waaronder de kwaliteitsstandaard, bedoeld in artikel 1, onderdeel z, van de Zorgverzekeringswet.

Voor onze dienstverlening gelden een aantal huisregels:

 • Men dient elkaar met respect te behandelen ongeacht afkomst, huidskleur, religie, politieke voorkeur of geaardheid.
 • Wij verwachten van u als patiënt / cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • U wordt verzocht iedere behandeling een handdoek mee te nemen.
 • In onze praktijk wordt niet gerookt.
 • Wanneer er veranderingen zijn m.b.t. uw adresgegevens vragen we dit u s.v.p. zo snel mogelijk door te geven.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Indien u opmerkingen of ideeën heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.
 • U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut van Fysiocentrum Hartkamp zijn of haar vak goed uitoefent. Heeft u desondanks een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut, voelt u zich onjuist bejegend of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. De manier waarop u dit het beste kunt doen hebben wij beschreven op de website (https://fysiohartkamp.nl/over-ons#klachtenregeling)

Dossiervorming

De zorgverlener richt, volgens de wet WGBO en de richtlijnen van de beroepsgroep, een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hierin worden aantekeningen bijgehouden over de gezondheid van de patiënt, de uitgevoerde verrichtingen en andere gegevens die nodig zijn voor een goede hulpverlening aan de patiënt. U heeft als patiënt recht op inzage hierin. Het dossier wordt 20 jaar bewaard. Op verzoek van de patiënt kunnen de gegevens eerder worden verwijderd of gewijzigd. 

Wanner u voor de eerste keer bent, krijgt een toestemmingsformulier mee. Deze kunt u ook in de wachtkamer pakken. Hierop kunt u aangeven of dat u wel of geen toestemming geeft dat gegevens uit uw medisch dossier worden doorgegeven aan eventuele samenwerkende disciplines/artsen. Daarnaast wordt u gevraagd of dat u toestemming geeft uw gegevens door te geven aan de Landelijke Database Fysiotherapie of aan Qualiview. Wat dit inhoudt kunt u terugvinden op het toestemmingsformulier.

Persoonsgegevens en privacy

Vanuit Fysiocentrum Hartkamp hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet die uw privacy en persoonsgegevens beschermt. Op welke manier we dit doen, hebben we beschreven in onze privacy verklaring op de website (https://fysiohartkamp.nl/over-ons#privacyverklaring).

Het verwerken en verstrekken van uw persoonsgegevens is beperkt tot uitsluitend de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt. Dit houdt in dat onder andere de volgende gegevens mogen worden verstrekt zonder uw toestemming:

 • De gegevensverwerking die nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst.
 • Het versturen van persoonsgegevens naar de zorgverzekering voor facturatie.
 • Het laten controleren van de verleende zorg door instanties die dit als taak hebben en ook bevoegd zijn tot het kennis nemen van de persoonsgegevens.

.Ook kunnen de gegevens die ingevuld zijn tijdens klinimetrie, geanonimiseerd gebruikt worden voor 
rapportages en verbetering van zorgprocessen.

Betalingen

U dient als patiënt zelf uw verzekeringspolis door te nemen om te achterhalen welk (deel van) de dienstverlening door uw verzekering wordt vergoed. Door de grote verscheidenheid in aangeboden pakketten van de verzekeringen is het voor ons onmogelijk om u hierover persoonlijk voor te lichten. U mag hiervoor wel altijd om ondersteuning vragen.  Als de kosten niet door de verzekering vergoed worden, zijn de kosten voor u als patiënt. De actueel geldende tarieven kunt u vinden op onze website (www.fysiohartkamp.nl/over-ons#tarieven-vergoedingen).

Afspraken die uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd, zullen niet in rekening worden gebracht. Afspraken die later worden afgezegd worden in rekening gebracht.

De facturen zullen, wanneer mogelijk, per mail worden verstuurd. Wanneer er geen e-mailadres bij ons bekend is wordt de factuur per post verstuurd. De betaling van de facturen dient binnen 30 dagen te worden voldaan. Wanneer deze niet betaald wordt, ontvangt u een herinnering. Als ook deze niet betaald wordt, volgt een aanmaning. Hierbij zal €5,00 aan administratiekosten in rekening gebracht worden. Bij uitblijven van betaling is Fysiocentrum Hartkamp vanwege verzuim gemachtigd over te gaan tot incassomaatregelen. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor de rekening van de patiënt.

Aansprakelijkheid

Fysiocentrum Hartkamp is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. 
Neem die daarom altijd met u mee naar de oefenzaal of behandelkamer. 

Het gebruik van de oefenzaal is alleen toegestaan als u hierover afspraken heeft gemaakt met uw therapeut of wanneer u een sportabonnement heeft afgesloten. U traint hierbij altijd op eigen risico. Fysiocentrum Hartkamp is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen. Voor het algemeen reglement van de sportkaarten, zie achterop het formulier van uw afgesloten abonnement of op onze website.  

Het nuttigen van eten in de oefenzaal is niet toegestaan. Wanneer u gebruik maakt van de oefenzaal wordt van u verwacht dat u de gebruikte oefenmaterialen weer opruimt en de apparaten schoon en droog achter laat.

Wanneer u mankementen tegenkomt in de oefenzaal stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons doorgeeft.

Algemeen reglement sportkaarten

Binnen Fysiocentrum Hartkamp gelden de volgende algemene voorwaarden voor alle sportpakketten. Deze voorwaarden zijn bedoeld om het sporten voor iedereen plezierig te laten verlopen. Ze staan ook beschreven achterop het aanmeldformulier van uw afgesloten pakket. 

Algemeen

 • Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van Fysiocentrum Hartkamp.
 • De rechten uit hoofde van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk.
 • Fysiocentrum Hartkamp behoudt ten alle tijden zich het recht leden te weigeren bij misbruik van het lidmaatschap, systeem of van de faciliteiten van Fysiocentrum Hartkamp.
 • Fysiocentrum Hartkamp behoudt zich het recht op erkende vakantieperioden en feestdagen te sluiten zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van abonnementsgeld.
 • De sporter traint op eigen risico.
 • Wanneer tijdens het sporten de fysiotherapeut een toestel nodig heeft, hij/zij het recht heeft om voorrang te nemen.
 • Fysiocentrum Hartkamp is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.

Lidmaatschap en betaling

 • De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de maandelijkse/jaarlijkse contributie.
 • Indien het maandelijkse contributiegeld en/of andere bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, wordt u 3 maal herinnerd aan uw betaling. Bij iedere herinnering wordt er € 5,- administratiekosten, per maand per post, in rekening gebracht.
 • Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde abonnementsgeld en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het abonnementsgeld.
 • Fysiocentrum Hartkamp behoudt zich het recht de maandelijkse/jaarlijkse abonnementsprijzen jaarlijks te indexeren.
 • Facturen zullen, indien mogelijk, digitaal verstuurd worden.
 • Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

Looptijd en opzegging

 • Het Fysiocentrum Hartkamp lidmaatschap is geldig tot het moment dat het contract opgezegd wordt.
 • De opzegtermijn betreft 1 kalendermaand. Het opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand.
 • Een lidmaatschap kan opgeschort worden bij: zwangerschap en bij medische indicatie. De onderbroken periode wordt na het verstrijken van de minimale looptijd ingehaald
 • De kosten van het abonnement kunnen als gevolg van de inflatie aan het einde van het kalenderjaar veranderen. Wanneer dit gebeurt, zult u hiervan de op hoogte worden gesteld.

Kleding, schoenen en handdoek

 • Het dragen van sportkleding is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam of haltershirts is verboden.
 • Het te dragen schoeisel dient schoon te zijn.
 • Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht.
 • Alleen drinkflesjes met een afsluitbare dop zijn toegestaan.
 • De sporter dient ieder apparaat waarop hij/zij transpiratie achterlaat schoon en droog achter te laten voor de leden die erna komen. Schoonmaakartikelen zijn in de zaal aanwezig.
 • Voor aanvang van het eerste gebruik van de fitnessapparatuur dient de sporter een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Gedrag sporter

 • Elk handelen, nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van het sportcentrum in strijd met een of meer bepalingen van dit reglement en/of andere handelingen welke de naam en/of de gang van zaken Fysiocentrum Hartkamp kan benadelen, geeft Fysiocentrum Hartkamp en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang het lidmaatschap als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot het centrum te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van abonnementsgeld.

Plichten en verantwoordelijkheden Fysiocentrum Hartkamp

 • Het verzorgen van de trainingsvoorwaarden gedurende de overeengekomen periode.
 • Het op peil houden van de vakkennis.
 • Er voor zorgen dat de accommodatie, al de aanwezige apparatuur en andere hulpmiddelen, welke worden gebruikt, in goede staat verkeren.
 • Voor onze privacy policy zie onze website www.fysiohartkamp.nl#privacyverklaring

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut van Fysiocentrum Hartkamp zijn of haar vak goed uitoefent. Heeft u desondanks een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut, voelt u zich onjuist bejegend of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Eerst in gesprek met uw fysiotherapeut

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt (info@fysiohartkamp.nl). Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang (www.zorgbelang-nederland.nl).

Ook wanneer u een incident opmerkt (denk bijvoorbeeld aan een loszittende tegel, onveilige situatie), dan horen wij dit als praktijk graag.

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt namelijk per commissie. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Klachtencommissie van het KNGF

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Het klachtrecht is een laagdrempelige, snelle manier om uw klacht aan een onafhankelijke commissie voor te leggen. Het klachtrecht is klagergericht en streeft naar herstel van de relatie tussen klager en fysiotherapeut. Daarnaast is het ook een instrument ter verbetering van de kwaliteit van fysiotherapie. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan de commissie aanbevelingen aan de fysiotherapeut doen om meer klachten te voorkomen. Deze moet op de aanbevelingen reageren maar is niet verplicht om ze op te volgen. De commissie kan geen schadevergoeding toekennen. Vóór de officiële behandeling ontvangt u, indien nodig, een vragenformulier om de klacht toe te lichten. In het onderzoek van de commissie wordt als eerste uw fysiotherapeut om een reactie gevraagd. Ook volgt er een tweede ronde voor beide partijen om te kunnen reageren. Zo nodig wordt aan u en/of uw fysiotherapeut een mondelinge toelichting gevraagd. Vervolgens doet de commissie schriftelijk uitspraak en, bij een gegronde klacht, een aanbeveling aan de fysiotherapeut. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

Verenigingstuchtrecht van het KNGF: Commissie van Toezicht

Het verenigingstuchtrecht lijkt op het wettelijk tuchtrecht. De drempel is echter lager, de behandeling is besloten en verloopt in de regel vlot. Bij een gegronde klacht kan aan een fysiotherapeut een maatregel worden opgelegd. Dat kan variëren van een waarschuwing, berisping of schorsing uit (bepaalde rechten van) het lidmaatschap van het KNGF tot ontzetting uit het lidmaatschap van het KNGF en schrapping uit het Centraal Kwaliteitsregister. Daarnaast kan de commissie bepalen dat de zaak gepubliceerd wordt in het verenigingsblad van het KNGF. Daarbij blijft u, als indiener van de klacht, altijd anoniem. De commissie kan de fysiotherapeut niet verbieden om zijn of haar beroep uit te oefenen. Nadat u een klacht heeft ingediend vraagt de commissie de fysiotherapeut om een reactie. U kunt hierop reageren en de fysiotherapeut kan vervolgens weer op uw reactie reageren. Daarna volgt de mondelinge behandeling tijdens een zitting. Voor een goed oordeel is de gezamenlijke aanwezigheid van klager en fysiotherapeut belangrijk. De commissie doet schriftelijk een uitspraak. Wanneer de commissie de klacht gegrond verklaart, kan een maatregel worden opgelegd aan de fysiotherapeut. Bent u het oneens met de uitspraak dan kunt u in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.

Regionaal Tuchtcollege

Dit is de formele, openbare weg om een klacht in te dienen. Als een klacht gegrond wordt verklaard, kan de fysiotherapeut op z’n minst worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten. Deze procedure is vergelijkbaar met de procedure van het Verenigingstuchtrecht van het KNGF. Het verschil is dat de zittingen in principe openbaar zijn en dat de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege gevolgen kan hebben voor de beroepsuitoefening van de fysiotherapeut, namelijk dat hij zijn titel van fysiotherapeut niet meer mag gebruiken. Voor uitgebreide informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges.

Schriftelijk indienen

Een klacht bij een van de instanties of commissies moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders/verzorgers. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.

Adressen

Regionaal Tuchtcollege:

Stuur uw brief afhankelijk van uw woonplaats naar het regionale tuchtcollege Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe)

Oude Ebbingestraat 91
9712 HG Groningen
Tel. 050 – 314 06 40

Verenigingstuchtrecht van het KNGF:

Commissie van Toezicht Secretaris Commissie van Toezicht KNGF

Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Klachtencommissie van het KNGF:

Secretaris Klachtencommissie KNGF

Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Privacyverklaring

Privacy Policy


Fysiocentrum Hartkamp  (verwerkingsverantwoordelijke) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiocentrum Hartkamp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens is beperkt tot uitsluitend de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent de persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiocentrum Hartkamp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons wilt opnemen, dan vind je hier onze contactgegevens.

 

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten


Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiocentrum Hartkamp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen ten behoeve van het behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen ten behoeve van (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of een abonnement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiocentrum Hartkamp de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;

Je persoonsgegevens worden door Fysiocentrum Hartkamp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. Met twintig jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners


Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiocentrum Hartkamp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Uitwisselen van patiëntgegevens ten behoeve van de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiocentrum Hartkamp de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;

De persoonsgegevens worden door Fysiocentrum Hartkamp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. Met twintig jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 


 

Verstrekking aan derden


De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Met uw toestemming kunnen gegevens worden doorgezet naar bijv. een huisarts of andere zorgverlener.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn


Fysiocentrum Hartkamp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Fysiocentrum Hartkamp van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Er is cameratoezicht om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. Camera’s zijn gericht op het voorterrein, personeelsingang, sporthal en het achterterrein.

 

Rechten omtrent jouw gegevens 


Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou hebben ontvangen. Ook is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen


Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Klantervaring

Samenwerkingsverbanden

Zie hieronder met welke partijen wij samenwerken.

Coronaregels

Beste cliënt van Fysiocentrum Hartkamp,
Sinds 25 september 2021 zijn door de overheid de corona-maatregelen gewijzigd en zijn we weer
open zonder de verplichte 1,5 meter maatregel.

Basisregels blijven

Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven
onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. Het blijft verstandig om elkaar de
ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om
besmetting te voorkomen.

Handen wassen, geen handen schudden, testen bij klachten en frisse lucht blijft een dringend advies.
Om de besmettingsrisico’s te beperken, zal dit op een veilige en verantwoorde wijze, met gepaste
voorzorgsmaatregelen blijven worden uitgevoerd.

Wij vragen u om niet naar de praktijk te komen en af te bellen bij onderstaande klachten:

 • Bij een positieve test van het coronavirus tijdens de periode van isolatie (zie site van Rijksoverheid)

Daarnaast vragen we u om voor de zekerheid een coronatest uit te voeren als u naar de praktijk wilt komen bij onderstaande klachten:

 • Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?

Wanneer u naar de praktijk komt, vragen we u zich aan de volgende regels te houden:

Algemene regels
 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
Specifieke regels binnen de praktijk
 • Zou u zelf een grote en kleine handdoek willen meenemen?
 • Zou u voor en na de komst bij de praktijk uw handen willen wassen? 
 • Zou u in de praktijk gebruik willen maken van desinfectiemiddel voor uw handen?
 • Zou u zich via de aangegeven route willen verplaatsen?


Wij hopen op uw medewerking zodat we op een gezonde en veilige manier met elkaar kunnen
blijven samenwerken. Wanneer u vragen heeft, neem dan gerust contact op!


Graag tot ziens in de praktijk! 

Heb je een vraag?
Stel hem direct!